location map nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

location map nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm location map giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của location map.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • location map

  * kỹ thuật

  bản đồ vị trí

  hóa học & vật liệu:

  bản đồ định hướng

 • location map

  * kỹ thuật

  bản đồ vị trí

  hóa học & vật liệu:

  bản đồ định hướng