location constant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

location constant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm location constant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của location constant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • location constant

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  hằng vị trí

 • location constant

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  hằng vị trí