location of the resultant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

location of the resultant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm location of the resultant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của location of the resultant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • location of the resultant

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  điểm đặt của hợp lực

 • location of the resultant

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  điểm đặt của hợp lực