german bee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

german bee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm german bee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của german bee.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • german bee

    Similar:

    black bee: dark-colored ill-tempered honeybee supposedly of German origin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).