german salami nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

german salami nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm german salami giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của german salami.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • german salami

    * kinh tế

    Xúc xích Đức (từ thịt lợn và thịt bò khô, hun khói nhẹ)