german lesson nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

german lesson nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm german lesson giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của german lesson.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • german lesson

    instruction in the German language

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).