german capital nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

german capital nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm german capital giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của german capital.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • german capital

    Similar:

    berlin: capital of Germany located in eastern Germany

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).