german-american nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

german-american nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm german-american giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của german-american.

Từ điển Anh Việt

 • german-american

  * danh từ

  người Mỹ gốc Đức

  * tính từ

  thuộc người Mỹ gốc Đức

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • german-american

  of or relating to or characteristic of German Americans