germanophile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

germanophile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm germanophile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của germanophile.

Từ điển Anh Việt

 • germanophile

  /dʤə:'mænəfail/

  * tính từ

  thân Đức

  * danh từ

  người thân Đức