germaneness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

germaneness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm germaneness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của germaneness.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • germaneness

    pertinence by virtue of a close relation to the matter at hand

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).