germanischer lloyd nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

germanischer lloyd nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm germanischer lloyd giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của germanischer lloyd.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • germanischer lloyd

    * kinh tế

    công ty xếp hạng tàu Lloyd của Đức