germanomaniac nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

germanomaniac nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm germanomaniac giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của germanomaniac.

Từ điển Anh Việt

  • germanomaniac

    * danh từ

    người sùng bái nước Đức