germanisation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

germanisation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm germanisation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của germanisation.

Từ điển Anh Việt

  • germanisation

    * danh từ

    sự Đức hoá