germanization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

germanization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm germanization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của germanization.

Từ điển Anh Việt

  • germanization

    /,dʤə:mənai'zeiʃn/

    * danh từ

    sự Đức hoá