germanium film nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

germanium film nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm germanium film giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của germanium film.

Từ điển Anh Việt

  • germanium film

    (Tech) fim gecmani