germanium transistor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

germanium transistor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm germanium transistor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của germanium transistor.

Từ điển Anh Việt

  • germanium transistor

    (Tech) đèn tinh thể gecmani (Ge)