germanium photocell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

germanium photocell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm germanium photocell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của germanium photocell.

Từ điển Anh Việt

  • germanium photocell

    (Tech) ống quang điện gecmani (Ge)