germanium photodevice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

germanium photodevice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm germanium photodevice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của germanium photodevice.

Từ điển Anh Việt

  • germanium photodevice

    (Tech) bộ quang điện gecmani (Ge)