germanity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

germanity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm germanity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của germanity.

Từ điển Anh Việt

  • germanity

    * danh từ

    đặc tính Đức