germanism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

germanism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm germanism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của germanism.

Từ điển Anh Việt

 • germanism

  /'dʤə:mənizm/

  * danh từ

  từ ngữ đặc Đức

  sự sùng Đức

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • germanism

  a custom that is peculiar to Germany or its citizens