german american nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

german american nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm german american giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của german american.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • german american

    an American who was born in Germany or whose ancestors were German

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).