germanize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

germanize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm germanize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của germanize.

Từ điển Anh Việt

  • germanize

    /'dʤə:mənaiz/

    * động từ

    Đức hoá