german pancake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

german pancake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm german pancake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của german pancake.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • german pancake

    Similar:

    pfannkuchen: puffy mildly sweet lemon-flavored egg mixture sprinkled with confectioners' sugar and served with jam or a wine or fruit sauce

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).