germanomania nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

germanomania nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm germanomania giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của germanomania.

Từ điển Anh Việt

  • germanomania

    * danh từ

    thái độ say mê đức