gear train nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gear train nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gear train giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gear train.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gear train

  * kỹ thuật

  bộ bánh răng truyền động

  sự truyền động bánh răng

  hóa học & vật liệu:

  bộ truyền động bánh răng

  ô tô:

  sự chuyển động bánh răng