gear-case nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gear-case nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gear-case giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gear-case.

Từ điển Anh Việt

  • gear-case

    /'giəbɔks/ (gear-case) /'giəkeis/

    case) /'giəkeis/

    * danh từ

    hộp số (ô tô)