gear-ratio nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gear-ratio nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gear-ratio giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gear-ratio.

Từ điển Anh Việt

  • gear-ratio

    /'giə'reiʃiou/

    * danh từ

    (kỹ thuật) số truyền động