gear set nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gear set nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gear set giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gear set.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gear set

  * kỹ thuật

  bộ bánh răng truyền động

  sự truyền động bánh răng

  cơ khí & công trình:

  bộ truyền động bánh răng