geared-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geared-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geared-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geared-up.

Từ điển Anh Việt

  • geared-up

    * tính từ

    được tăng tốc bằng bánh răng