gear shift nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gear shift nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gear shift giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gear shift.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gear shift

  * kỹ thuật

  sang số

  vật lý:

  cấu sang số

  cấu sang số truyền động

  hóa học & vật liệu:

  sự thay đổi tốc độ