gear shaft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gear shaft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gear shaft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gear shaft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gear shaft

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  trục bánh răng

  cơ khí & công trình:

  trục truyền động bánh răng