gears nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gears nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gears giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gears.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gears

  * kỹ thuật

  bộ giảm tốc

  cấu bánh răng

  hộp chạy dao

  hộp tốc độ

  ô tô:

  bộ đánh răng