gearstick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gearstick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gearstick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gearstick.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gearstick

  * kỹ thuật

  cần số

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gearstick

  Similar:

  gearshift: a mechanical device for engaging and disengaging gears

  in Britain they call a gearshift a gear lever

  Synonyms: shifter, gear lever