gear tooth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gear tooth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gear tooth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gear tooth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gear tooth

    * kỹ thuật

    răng (của) bánh răng

    ô tô:

    răng bánh răng