f layer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

f layer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm f layer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của f layer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • f layer

  * kỹ thuật

  lớp Appleton

  môi trường:

  lớp Factorrizy (khí quyển)

  điện tử & viễn thông:

  tầng Factorrizy

  điện:

  tầng khí quyển F

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • f layer

  Similar:

  appleton layer: the highest region of the ionosphere (from 90 to 600 miles up) which contains the highest concentration of free electrons and is most useful for long-range radio transmission

  Synonyms: F region