fbi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fbi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fbi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fbi.

Từ điển Anh Việt

  • fbi

    * (viết tắt)

    Cục điều tra liên bang của Mỹ (Federal Bureau of Investigation)

Từ điển Anh Anh - Wordnet