fam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fam.

Từ điển Anh Việt

  • fam

    * (viết tắt)

    bộ nhớ truy cập nhanh (fast access memory)

    viết tắt

    bộ nhớ truy cập nhanh (fast access memory)