family brand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family brand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family brand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family brand.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • family brand

  * kinh tế

  nhãn hiệu gia tộc

  nhãn hiệu gốc

  nhãn hiệu thân thuộc

  nhãn hiệu thống nhất