family manidae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family manidae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family manidae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family manidae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • family manidae

    Similar:

    manidae: coextensive with the order Pholidota

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).