family majidae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family majidae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family majidae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family majidae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • family majidae

    Similar:

    majidae: spider crabs

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).