family packet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family packet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family packet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family packet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • family packet

    * kỹ thuật

    bao bì gia dụng