family alcidae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family alcidae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family alcidae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family alcidae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • family alcidae

    Similar:

    alcidae: web-footed diving seabirds of northern seas: auks; puffins; guillemots; murres; etc.

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).