family hylidae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family hylidae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family hylidae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family hylidae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • family hylidae

    Similar:

    hylidae: the amphibian family of tree frogs

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).