family gruidae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family gruidae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family gruidae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family gruidae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • family gruidae

    Similar:

    gruidae: cranes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).