family araceae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family araceae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family araceae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family araceae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • family araceae

    Similar:

    araceae: anthurium; calla lily; jack-in-the-pulpit; philodendron

    Synonyms: arum family

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).