family apidae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family apidae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family apidae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family apidae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • family apidae

    Similar:

    apidae: honeybees; carpenter bees; bumblebees

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).