family ipidae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family ipidae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family ipidae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family ipidae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • family ipidae

    Similar:

    scolytidae: large family of bark-boring or wood-boring short-beaked beetles; very destructive to forest and fruit trees

    Synonyms: family Scolytidae, Ipidae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).