family amiidae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family amiidae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family amiidae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family amiidae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • family amiidae

    Similar:

    amiidae: only the bowfins

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).