family ariidae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family ariidae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family ariidae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family ariidae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • family ariidae

    Similar:

    ariidae: sea catfishes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).