famed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

famed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm famed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của famed.

Từ điển Anh Việt

 • famed

  /feimd/

  * tính từ

  nổi tiếng, lừng danh

  famed for valour: nổi tiếng dũng cảm

  được đồn

Từ điển Anh Anh - Wordnet